Posiedzenie Zarządu Fundacji

W dniu 20 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji LOENARDO. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd podjął decyzje następujące organizacyjne:

  1. przyjęto podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu;
  2. zatwierdzono wzory pieczątek;
  3. przygotowano projekt Regulaminu pracy Zarządu do zaopiniowania przez Radę Fundacji;
  4. zatwierdzono umowę na wynajem pomieszczeń na potrzeby biura Fundacji;
  5. wyrażono zgodę na utworzenie Spółdzielni Socjalnej EURATUS;
  6. zatwierdzono Regulamin przyznawania stypendium oraz kartę zgłoszenia i oceny stypendysty.

 

 

Przekaż swój 1% ESTECE

Darmowy Program PIT
Darmowy PIT online wypełniamy z PITax.pl Łatwe podatki

Wspierają nas

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]