Posiedzenie Rady Fundacji

W dniu 22 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji LEONARDO. W czasie posiedzenia:

  1. wybrano Przewodniczącego Rady Fundacji, którym został Jerzy Łygas;
  2. Prezes Fundacji - Anna Czaplińska zaprezentowała projekt Regulaminu pracy Zarządu do zaopiniowania przez Radę Fundacji;
  3. omówono kierunki działań marketingowych i promocyjnych związanych z działalnością Fundacji i pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań statutowych;
  4. zaprezentowano logotyp oraz stronę internetową Fundacji.

 

Przekaż swój 1% ESTECE

Darmowy Program PIT
Darmowy PIT online wypełniamy z PITax.pl Łatwe podatki

Wspierają nas

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]