Wsparcie dla Fundacji

Zachęcamy darczyńców do wspierania działalności Fundacji LEONARDO. Z otrzymanych grantów finansowych i rzeczowych zostaną ufundowane kolejne stypendia dla uzdolnionych uczniów i studentów.

W październiku pierwsi nasi beneficjenci odebrali stypendia. Darowizny finansowe można przekazywać na rachunek bankowy Fundacji :
22 1600 1462 1817 7888 2000 0001
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Dotychczasowi darczyńcy:

Wspierają nas

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]