STYPENDIA 2019

W dniu 2 października Zarząd Fundacji LEONARDO rozpatrzył złożone wnioski o przyznanie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Po przeanalizowaniu wniosków Zarząd podjął decyzję o przyznaniu 5 stypendów, które otrzymali: Mikołaj Majka, Kacper Janczy, Jonna Gorzała, Julia Walczyna oraz Emil Trela. Laureaci otrzymali drobne nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Komsa IT oraz finansowe. Tegoroczną edycję wspali finansowo: Stowarzyszenie ESTEKA, EQUELA sp. z o.o. -Przedsiębiorstwo Społeczne oraz AstroClassic.

Wręczenie stypendiów odbyło się w siedzibie Fundacji LEONARDO w dniu 14 października 2019 r.

Wspierają nas

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]