AKTYWNOŚĆ TO ZDROWIE I

Fundacja LEONARDA,w bieżącym roku. realizuje projekt mający na celu aktywizacje osób straszych. Zadania projektu realizowane sa: od sierpnia do końca listopada br. 

Tematyka zajeć: nordic walking. jazda na rowerach, gimnastyka i trening obwodowy.  Deklaracje przystąpienia do projektu można pobierać w biurze Fundacji, przy ul. 11 Listopada 8a

 

Wspierają nas

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]