Stypendia Fundacji LEONARDO

Jak każdego roku we wrześniu Fundacja LEONARDOrozpoczyna nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów.

Tegoroczny nabór wniosków potrwa do 7 października do godz. 14.00. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy składać do biura fundacji przy ul. 11 Listopada 8a/5 w Tarnobrzegu - osobiście lub listownie (decyduje data i godzina wpływu)

 

Wspierają nas

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]