Stypendia Fundacji LEONARDO

Do 14 października br. zapraszamy do zgłaszania osób do programu stypendiów przyznawanych przez Fundację LEONARDO.

Wszystkie dokumenty są dostępne w zakładce DOKUEMNTY. Wszystkie materiały składamy do biura Fundacji przy ul. 11 Listopada 8a w Tarnobrzegu.

Wspierają nas

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]