Rada Fundacji LEONARDO

Maria ŁYSIAK - ORZEŁ

Jerzy ŁYGAS

dr Marek ŻOŁDAK

Prezes Zarządu Domu Brokerskiego VECTOR Sp.z o.o.
Posiada ponad 20 letnie doświadczenie związane z pracą
na rynku ubezpieczeniowym. Przez wiele lat zajmował
kierownicze stanowiska w renomowanych towarzystwach
ubezpieczeniowych wchodzących w skład międzynarodowych
koncernów. W okresie studenckim związany ze środowiskiem
harcerskim skupionym wokół Szczepu Knieja z Tarnobrzega.
Wspierają nas

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]