KACPER JANCZY

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu, Kacper Janczy. Jego pasją jest bycie społecznikiem, bardzo aktywnie podejmuje działania w ramach wolontariatu, w 2019 roku został wybrany do grona „Ośmiu Wspaniałych”. Jest inicjatorem wielu działań realizowanych w szkole i poza nią. Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce, przy tym bierze z sukcesem udział w konkursach, szczególną wagę przykładając do poprawności językowej. Uczestniczył w V Dyktandzie Krakowskim, organizowanym m.in. przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, był finalistą ogólnopolskiego konkursu O!Błędne Dyktando, organizowanego w Warszawie pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Uzyskał również bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.

Wspierają nas

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]